Vad är fördelarna med att använda WordPress och Woocommerce?

Vad är fördelarna med att använda WordPress och Woocommerce?
02/02/2023 Peter

Fördelarna med att använda WordPress är att det är enkelt att jobba med för utvecklare samt våra kunder, utvecklas ständigt och ligger i framkant. Fördelarna med att använda Woocommerce är att det är enkelt att jobba med för utvecklare samt våra kunder, samt att Bueno kan koppla en betallösning till din webbshop.

Har du ett projekt du behöver hjälp med?

Kontakta Bueno!